Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

aktuellt         Thursday 13 August 2020

Här hittar du böcker i musikteori.
Pop, jazz och klassisk teori.
Gehörsprogram för mobilen,
Eartraining I. Först i världen.

Du hittar även övningar i musikteori i PDF-format som är fria att ladda ned. Övningar i skalor, ackord, intervall och ackordfunktioner.

Vi kommer att lägga mycket krut på att utveckla en speciell övningssida där vi kommer att presentera så mycket övningar som vi överhuvudtaget kan komma på. Det gäller notskrift, ljud och även videolektioner! Ha lite tålamod bara.

 

Sitemap för Void Note AB